Akademik Kadro

Akademik ve İdari Kadro

Yükseköğretim kurumlarında akademik yada idari kadro olup olmadığına bakmaksızın kadroya atamalarda hukuksal yardım sağlıyoruz.

Yükseköğretim kurumlarının YÖK’ten aldıkları izin çerçevesinde kadro ilanı yaptıkları ve bu kadrolara verilen eğitim öğretim faaliyetine en uygun adayın atanması hususunda yaptıkları değerlendirmelerin hukuka aykırı olması durumunda açılan ilana, atanan kişiye ve yapılan değerlendirmelere göre işlemlerimiz şekillenmektedir.