Akademik-İdari Kadro

Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başkasının Atanma İşleminin İptali

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, XX Üniversitesi XX Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü’ne doktor öğretim üyesi[…]

Kişiye Özel İlanın İptali Kararı

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2019 tarihli kararına konu davada Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun 27.12.2013 tarih ve 67[…]

Akademisyenin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü’nün Eş Durumundan Devri

…… Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev[…]

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Görevinin Sonlandırılmasında Nihai Yetki

Ankara 16. İdare Mahkemesi 09/09/2020 Tarihli ve E:2019/2002, K:2020/1295 Sayılı Kararı  “…davacı ile davalı üniversite rektörlüğü arasında[…]

Profesörlük Naklen Kadro Atamasında Rektörlük Tarafından Ataması Yapılmama

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  açılan Profesörlük kadrosuna başvuran müvekkil hakkında jüri raporu düzenlenmiş Başarılı[…]

Akademik Kadro Atamalarında İdarenin Taktir Yetkisi Ve Sınırları

Üniversitelerde öğretim üyeliğine atama, ihtiyaçlar doğrultusunda kadro ilanıyla başlayıp rektör tarafından atanma ile sonuçlanan, içinde birçok farklı[…]

Gerekçesiz Düzenlenen Jüri Raporu İle Yapılan Atamanın İptali

Şırnak Üniversitesince açılan Doktor Öğretim Üyesi kadro ilanına başvuran  müvekkilin başvurusu Yönetim kurulunca başka  bir adayın uygun[…]