Disiplin Soruşturmaları

Disiplin Soruşturmaları

Disiplin soruşturmaları kişi bakımından akademik personel ve idari personel olarak işlem bakımından ise idari soruşturma ve ceza soruşturması olarak ayrılmaktadır.

Yükseköğretim personellerinin hangi kadroda çalıştıklarına bakılmaksızın haklarında başlayan soruşturmalarla ilgili olarak savunmalarının yapılmasından verilecek hukuka aykırı kararlara dava açılmasına kadar disiplin sürecinin bütün aşamalarında hukuki destek sağlıyoruz.