Disiplin Soruşturması

Akademik Personel Ceza Soruşturması – 2023

Akademik Personel Ceza Soruşturması: Soruşturma Süreci ve Verilecek Kararlar Akademik personel ceza soruşturması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda[…]

Yükseköğretim Disiplin Soruşturması (2023)

Yükseköğretim Disiplin Soruşturması ve Soruşturma Sürecindeki Önemli Hususlar Bu makalede akademisyenler başta olmak üzere yükseköğretim kanununa tabi[…]

Yükseköğretim Disiplin Soruşturması ve Savunma Hakkı (2023)

Yükseköğretim Disiplin Soruşturmasında Uyulacak Esaslar  Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri yazılı olarak[…]

Yükseköğretim Disiplin Ceza Soruşturması Usulü

Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu[…]

Yükseköğretim Disiplin Suç ve Cezaları

Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin (…)(2); rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf[…]

Amacı Aşan Fiili Bir Harekette Bulunması Sebebiyle Açılan Soruşturma

Konya BİM – 3. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2019/1095 Karar No.: 2020/47 Karar tarihi:14.01.2020 İSTİNAF YOLUNA[…]

Etik Dışı Davranışları İle Mesleki Onuruyla Oynandığı İddialarıyla İlgili Yargı Kararı

Ankara BİM – 4. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2020/2683 Karar No.: 2020/3060 Karar tarihi:09.12.2020 İSTİNAF BAŞVURUSUNDA[…]

Akademide İfade Özgürlüğü ve Kapsamı

Ankara BİM – 4. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2019/4350 Karar No.: 2020/1679 Karar tarihi:30.06.2020 İSTEMİN ÖZETİ:Yozgat[…]