Alıntı Yapma Serbestisinin Sınırları

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda genel iktibas serbestisinin sınırlarını çizen 35. maddenin özeti şu şekildedir:

  1. Alıntıya konu fikri çabanın temelinde ancak bir eser (hususiyet taşıyan bir fikri çaba) olması gereği,
  2. Alıntı yapılacak (yararlanılan) musiki eserlerinin yayımlanmış, diğer eserlerin en azından alenileşmiş olması gereği,
  3. Alıntı yapılacak cümle-fıkraların amacın haklı kılacağı oranda- yoğunlukta olması,
  4. Alıntı-aktarma yapıldığının mutlaka farkettirilmesi, belli edilmesi,
  5. Eserin ve eser sahibinin adı ile kısmın alındığı yerin mutlaka belirtilmesi,
  6. Eser gruplarına göre bazı cümle-fıkra veya parçaların iktibasa konu edilebilmesi, yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması veya güzel sanat eserlerinin bilimsel konferans veya derslerde projeksiyon vs. ile gösterilmesi, güzel sanat eserlerinin ilim ve edebiyat eserine konulmasının iktibas serbestisinde dikkat edilmesi gereken unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Yasa’da sayılan unsurlardan birinin eksikliği yararlanmayı hukuka aykırı kılacak, söz gelimi eser adı belirtilse bile amacı haklı kılacak ölçünün aşılması halinde dahi yolsuz iktibas söz konusu olacaktır

Ramazan USLU “Alıntıda Hukuka Uygunluk Krı̇terlerı̇ ”Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 68 (4) 2019: 913-958

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.