Makaleler

Resmi Yağmacı Dergi Listesinin Bulunmaması Sebebiyle ÜAK İşleminin İptali

Mahkeme gerekçesinde şu ifadeleri kullanmıştır: “Bu durumda davalı idarece  şeffaf bir şekilde belirlenerek adayların erişime açılmış yağmacı/şaibeli dergi[…]

Fresenius Environmental Bulletin Adlı Dergi Yargı Kararı

Benzer onlarca lehe olan davalarla birlikte aşağıda sadece birinin gerekçesi sunulmaktadır: Dosyaya sunulan bilirkişi raporunu hükme esas[…]

Applied Ecology and Environmental Research Adlı Dergi Yargı Kararı

Applied Ecology and Environmental Research adlı dergide yayınlanan 4 makalesini doçentlik başvurusunda kullanan adayın doçentlik başvurusunun söz[…]

Progress in Nutrition Adlı Dergi Yargı Kararı

Progress in Nutrition adlı dergide yayınlanan makalesini doçentlik başvurusunda beyan eden aday, bu derginin yağmacı/şaibeli olduğu iddiasıyla[…]

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Görevinin Sonlandırılmasında Nihai Yetki

Ankara 16. İdare Mahkemesi 09/09/2020 Tarihli ve E:2019/2002, K:2020/1295 Sayılı Kararı  “…davacı ile davalı üniversite rektörlüğü arasında[…]

Profesörlük Naklen Kadro Atamasında Rektörlük Tarafından Ataması Yapılmama

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  açılan Profesörlük kadrosuna başvuran müvekkil hakkında jüri raporu düzenlenmiş Başarılı[…]

Akademik Kadro Atamalarında İdarenin Taktir Yetkisi Ve Sınırları

Üniversitelerde öğretim üyeliğine atama, ihtiyaçlar doğrultusunda kadro ilanıyla başlayıp rektör tarafından atanma ile sonuçlanan, içinde birçok farklı[…]

Gerekçesiz Düzenlenen Jüri Raporu İle Yapılan Atamanın İptali

Şırnak Üniversitesince açılan Doktor Öğretim Üyesi kadro ilanına başvuran  müvekkilin başvurusu Yönetim kurulunca başka  bir adayın uygun[…]

Tekrar yayım ve Dilimleme Etik İhlali Kararının İptali

Dava Mart 2019 dönemi doçentlik başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde eserlerinde “tekrar yayım, dilimleme” eylemlerinin gerçekleştiğinden bahisle etik ihlalde[…]

ESCI’nin Uluslararası Alan İndeksi Sayılmaktadır.

DAVANIN ÖZETİ   : Davacı tarafından, Ekim 2020 döneminde “Spor Bilimleri” bilim alanında müracaat ettiği doçentlik başvurusunun, Doçentlik Yönetmeliği’nin[…]

Destek Alınan Kişi/Kurum Belirtmemek ile Yanlış Beyan Etik İhlali

Dava Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde Üniversitelerarası Kurul Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği[…]

Dilimleme ve Yanlış veya Yanıltıcı Beyan Etik İhlali

Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31/01/2022 tarihli iptal kararında kısaca ; Müvekkilin, Ekim 2018 döneminde Yönetim ve Strateji[…]