Makaleler

İntihal, Haksız yazarlık ve Akademik Teamüllere Aykırılık Etik İhlali

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 26/01/2022 tarihli kararında kısaca ; Söz konusu eser listesinin[…]

Alıntı Yapma Serbestisinin Sınırları

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda genel iktibas serbestisinin sınırlarını çizen 35. maddenin özeti şu şekildedir:[…]