Temel Eğitim Doçentlik Başvurusunun İptali İşlemi

Eser inceleme aşamasında başarısız sayılan ve başvurusu iptal edilen kişi tarafından açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 27/04/2022 tarihli ve kesin olarak verdiği kararda kısaca ;

“Prof. Dr. Cemil AYDOĞDU, Prof. Dr. Osman ÇARDAK ve Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU adlı bilirkişiler tarafından düzenlenen raporda özetle: “… XX’un Nisan 2017 döneminde Temel Eğitim Bilim Alanından 11002 kodlu Fen Bilgisi Eğitimi anahtar kelimesiyle yaptığı doçentlik başvuru dosyasında yer alan eserler nitelik açısından değerlendirildiğinde, Uluslararası Makaleler (SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale) kapsamında A1, A.2, A.3, A.5 kodlu 4 makale yer aldığı, bu eserlerinin detaylı bir şekilde nitelik açısından incelendiğinde müracaat edilen ilgili doçentlik alanı ile direkt ya da ilgili olduğu, bilimsel çalışma kurallarına uygun olarak hazırlandığının görüldüğü, Dr. XX’un bu eserlerinin uluslararası ve ulusal bilim camiasında görünür olduğu, uluslararası hakemli dergilerde yayınlandığı ve bu dergilerin SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI gibi indexler tarafından tarandığı, bu nedenle Al, A.2, A.3, A.5 kodlu eserler SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan bir makale olarak kabul edilmesi gerektiği, XX tarafından doçentlik sınav başvurusunda sunulan eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanı asgari başvuru şartlarının sağlandığına dair bildirim formu incelendiğinde adayın vermiş olduğu beyanına göre (uluslararası makalelerden 49.33, ulusal makalelerden 39.2, lisansüstü tezlerden üretilmiş makalelerden 2.5, atıflardan 248, bilim: üzere) net olarak toplam 353,03 puan aldığı görüldüğü, 1 toplantılardan 10, eğitim-öğretim faaliyetlerinden 4 olmak üzere) net olarak toplam 353,03 puan aldığının görüldüğü, XX’un Nisan 2017 döneminde Temel Eğitim Bilim Alanından 11002 kodlu Fen Bilgisi Eğitimi anahtar kelimesiyle yaptığı doçentlik başvurusu dosyasında yer alan – eserler nitelik açısından değerlendirildiğinde Ulusal Makaleler (ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış toplam makale) Kapsamında A.6, A.8, A.9, A.10, A.13, D.1, D.2, D.3 kodlu 8 adet makale yer aldığı, yapılan inceleme sonrası bu eserlerin ilgili doçentlik alanı (Fen Bilgisi Eğitimi) ile doğrudan ilgili olduğu, Dr. XX’un bu eserlerinin ulusal bilim camiasında görünür olduğu, ulusal hakemli dergilerde yayınlandığı ve bu dergilerin TR Dizin ve diğer indexler tarafından tarandığının anlaşıldığı, bu nedenle A.6, A.8, A.9, A.10, A.13, D.I1, D.2, D.3 kodlu eserlerin ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanan bir makale olarak kabul edilmesi gerektiği, XX’un Nisan 2017 döneminde Temel Eğitim Bilim Alanından 11002 kodlu Fen Bilgisi Eğitimi anahtar kelimesiyle yaptığı doçentlik başvurusu dosyasında yer alan eserler nitelik açısından değerlendirildiğinde, Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın kapsamında (Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla) A12 ve A4 kodlu 2 adet makalenin yer aldığı, bu eserlerin ilgili doçentlik alanı ile ilgili olduğu, Dr. XX’un bu eserlerinin ulusal bilim camiasında görünür olduğu, uluslararası hakemli dergilerde yayınlandığı ve bu dergilerin – SSCI indexler tarafından tarandığı, bu nedenle A.12 ve A4 kodlu eserlerin Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın olarak kabul edilmesi gerektiği, XX’un eserlerine yapılan atıflar incelendiğinde – Dr. XX’un bu eseri uluslararası ve ulusal bilim camiasında görünür olduğunun anlaşıldığı, atıflarda 248 net puan alındığının görüldüğü, bu madde kapsamında en azından 6 puan almak zorunlu olmasına karşın adayın 248 puan aldığı, bu da aday XX’un ulusal ve uluslararası bilim camiasında tanınır olduğunu gösterdiği, XX”un B.l, G.4, G.5, G.6, G.7, G.8 kodlu – uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve alanına katkı sağlayan sözlü bildirilerinin mevcut olduğu, bunun da ilgili alan için yeterli olduğu, adayın bu bölümden en fazla 10 puan alabilmekte adayın aldığı puanın 10 olduğu, bilimsel toplantıların hepsinin müracaat edilen doçentlik alanı ile ilgili ve bu alanda önem verilen toplantılar olduğu, adayın Doktora Eğitimini tamamladıktan sonra açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda lisans ve ön lisans düzeyinde ders verdiği görüldüğü, sonuç olarak davacı adayın doçentlik dosyasında yer alan eserlerle müracaat edilen ilgili doçentlik alanında doçent olabileceği kanısına varmıştır.’ tespit ve görüşünde bulunulduğu görülmüştür.

….

Bu durumda, bilirkişi raporundaki tespitler göz önünde bulundurulduğunda,davacının doçentlik başvuru dosyasında sunduğu eserlerin nitelik yönünden eser incelemesi aşamasını geçecek düzeyde olduğu kanaatine varıldığından Nisan 2017 döneminde Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı altında yer alan 110 kodlu Temel Eğitim bilim alanından 11002 kodlu Fen Bilgisi Eğitimi anahtar kelimesiyle doçentlik başvurusunda bulunan davacının eser incelemesi aşamasında başarısız bulunmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk, aksi yönde değerlendirme ile davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.