Applied Ecology and Environmental Research Adlı Dergi Yargı Kararı

Applied Ecology and Environmental Research adlı dergide yayınlanan 4 makalesini doçentlik başvurusunda kullanan adayın doçentlik başvurusunun söz konusu derginin yağmacı olduğu iddiasıyla iptal edilmesi üzerine açılan davada Ankara İdare Mahkemesi şu şekilde hüküm kurmuştur: Olayda, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 07/03/2019 tarihli ve 3 nolu oturumunda alınan 2019.3.88 sayılı kararı ile; Yağmacı/Şaibeli dergilerin doçentlik başvurusu şartlarında (beyannamede) kullanılamayacağının karar altına alındığı, ancak söz konusu kararda hangi dergilerin şaibeli/yağmacı dergiler olarak kabul edileceğinin belirtilmediği, başka bir deyişle ücret talep eden dergilerin şaibeli/yağmacı dergi olarak kabul edileceğine dair bir kriterin belirlenmediği, bununla birlikte, dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre davacının doçentlik başvurusunda sunduğu A3, A5, A7 ve A8 numaralı yayınların yayımlandığı derginin “Yağmacı/Şaibeli” dergi olmadığı, bilimsel değerlendirmeden onay alındığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden bir dergi niteliğinde olduğu dikkate alındığında, davacının asgari başvuru şartlarını yerine getirebilmesi için bu yayınları kullanabileceği anlaşıldığından asgari başvuru şartlarını sağlamadığından bahisle doçentlik başvurusunun iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.