Progress in Nutrition Adlı Dergi Yargı Kararı

Progress in Nutrition adlı dergide yayınlanan makalesini doçentlik başvurusunda beyan eden aday, bu derginin yağmacı/şaibeli olduğu iddiasıyla etiğe sevk edilmiş ve akabinde aday hakkında etik ihlal kararı verilerek doçentlik başvurusu iptal edilmiştir. Aday tarafından bu işlemin iptali için idare mahkemesinde açılan davada ÜAK tarafından tesis edilen işlemin iptaline karar verilmiştir. Dosyaya sunulan bilirkişi raporunun hükme esas alındığı karar gerekçesi şu şekildedir: “Al. Numara kodlu dergi Progress in Nutrition, Science Citation Index Expanded (Q4) kapsamında yer alan bir dergi olduğu belirlenmiştir. Bahse konu dergi (Progress in Nutrition) sitesinde “Makalelerin okuyucular için çevrim içi olarak ücretsiz olarak erişilebildiği ve abonelik ödeme duvarları olmadan ücretsiz olarak indirilebildiği bir Açık Erişim dergisi olarak” tanımlanmış, alınan ücretin ise; kopya düzenleme, dizgi, DOl numarası maliyeti, İndeksleme (Web of Science) hizmetleri yani özetle dergi, alınan ücretin makale işleme ve yayın masraflarını karşılamak için (Makale İşlem Ücretleri kapsamında) alındığı belirtilmiştir. Dolayısıyla, masraflardan kaynaklanan giderlere karşılık ücret talep etmesi derginin ömrünü devam ettirebilmesi açısından anlaşılabilir bir durum olabildiği gibi, etik açıdan bir sorun teşkil etmemektedir…” görüş ve kanaatlerine yer verildiği görülmektedir. Bilirkişi raporu mahkememizce incelenerek uygun bulunup hükme esas alınabilecek nitelikte görüldüğünden davalı idarenin bilirkişi raporuna itirazına itibar edilmemiştir. Bu durumda; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, davacının 2020 Mart döneminde Spor Bilimleri bilim alanında yaptığı doçentlik başvurusuna ilişkin beyannamede yer alan A1 kodlu eserin yayımlandığı derginin Yükseköğretim Kurulu’nun 07/03/2019 tarihli kararında belirtilen yağmacı dergilerden olmadığı ve davacının etik ihlalde bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU ALIN

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.