Doktora Denklik

Doktora Denklik Yurt Dışında Kalış Süresi

Tarafımızca, müvekkilin 2016 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde örgün doktora eğitimini tamamlaması sonrasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yapmış[…]

Kalış Süresinden Ret Verilen Doktora Denklik

Tarafımızca, müvekkilin K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi’nde ‘İşletme Yönetimi’ alanında tamamladığı doktora eğitimi neticesinde idareye 28.12.2020 tarihinde yaptığı[…]

Kalış Süresinden Ret Verilen Doktora Denklik İşleminin İptali

Tarafımızca, müvekkilin K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi’nde ‘İşletme’ alanında tamamladığı doktora eğitimi neticesinde idareye 10.08.2021 tarihinde yaptığı doktora[…]

Doktora Denklikte ÜAK’ın Gün Sayısı Düzenlemesi

11.04.2019 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Proseförlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve[…]