Denklik

Denklikte Örgün Eğitim İçin Aranan %70 Devam Şartı

Tarafımızca Makedonya Uluslararası Struga Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan müvekkilin, lisans diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı[…]

Yargı Kararını Uygulamayan YÖK’ün Denklik İşlemi İptal Edildi

Tarafımızca Bosna Hersek Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olan müvekkilin, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı[…]

Klinik Psikoloji Denkliği Verilmemesine İlişkin Yargı Kararı

Tarafımızca Bulgaristan’da bulunan Sofia St. Kliment Ohridski Üniversitesi’nde “Tezli Klinik ve Danışma Psikolojisi” alanında yüksek lisans eğitimini[…]

Kalış Süresinden Denklik Başvurusunun Reddi

Tarafımızca Makedonya MIT University in Skopje Psikoloji bölümünden mezun olan müvekkilin, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun[…]

YÖK’ün Açıköğretim Dediği Denklik Süreci Yargı Kararı

Tarafımızca Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan müvekkil adına, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı[…]

Açıköğretim Lisans Denklik Başvurusu Yargı Kararı ile Geri Döndü

Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan davacı müvekkilin diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvuru[…]

Doktora Denklik Yurt Dışında Kalış Süresi

Tarafımızca, müvekkilin 2016 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde örgün doktora eğitimini tamamlaması sonrasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yapmış[…]

Kalış Süresinden Ret Verilen Doktora Denklik

Tarafımızca, müvekkilin K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi’nde ‘İşletme Yönetimi’ alanında tamamladığı doktora eğitimi neticesinde idareye 28.12.2020 tarihinde yaptığı[…]

Kalış Süresinden Ret Verilen Doktora Denklik İşleminin İptali

Tarafımızca, müvekkilin K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi’nde ‘İşletme’ alanında tamamladığı doktora eğitimi neticesinde idareye 10.08.2021 tarihinde yaptığı doktora[…]

Doktora Denklikte ÜAK’ın Gün Sayısı Düzenlemesi

11.04.2019 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Proseförlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve[…]