Makaleler

YÖK’ün Açıköğretim Dediği Denklik Süreci Yargı Kararı

Tarafımızca Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan müvekkil adına, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı[…]

Açıköğretim Lisans Denklik Başvurusu Yargı Kararı ile Geri Döndü

Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan davacı müvekkilin diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvuru[…]

Doktora Denklik Yurt Dışında Kalış Süresi

Tarafımızca, müvekkilin 2016 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde örgün doktora eğitimini tamamlaması sonrasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yapmış[…]

Kalış Süresinden Ret Verilen Doktora Denklik

Tarafımızca, müvekkilin K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi’nde ‘İşletme Yönetimi’ alanında tamamladığı doktora eğitimi neticesinde idareye 28.12.2020 tarihinde yaptığı[…]

Kalış Süresinden Ret Verilen Doktora Denklik İşleminin İptali

Tarafımızca, müvekkilin K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi’nde ‘İşletme’ alanında tamamladığı doktora eğitimi neticesinde idareye 10.08.2021 tarihinde yaptığı doktora[…]

Doktora Denklikte ÜAK’ın Gün Sayısı Düzenlemesi

11.04.2019 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Proseförlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve[…]

Genel Cerrahi Doçentlik Başvurusunda Başarısız Sayılma İşleminin İptali

Eser inceleme aşamasında başarısız sayılan ve başvurusu iptal edilen kişi tarafından açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi[…]

Fizik Doçentlik Başvurusunda Başarısız Sayılma İşleminin İptali

Eser inceleme aşamasında başarısız sayılan ve başvurusu iptal edilen kişi tarafından açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi[…]

Temel Eğitim Doçentlik Başvurusunun İptali İşlemi

Eser inceleme aşamasında başarısız sayılan ve başvurusu iptal edilen kişi tarafından açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi[…]

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçentlik Başvurusunun Eser İncelemede Başarısızlık

DAVANIN ÖZETİ         :  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçentlik başvurusunda bulunan davacı tarafından, 2020 Ekim[…]

Makro İktisat Bilim Alanında Doçentlik Başvurusunun Eser İncelemede Başarısızlık

DAVANIN ÖZETİ         : Davacı tarafından, Ocak 2021 döneminde “Makro İktisat” bilim alanında doçentlik başvurusunun eser incelemesi sonucunda başarısız[…]

Sahte Dergiler ve Konferanslar Nasıl Tespit Edilir ?

Sahte dergilerin genel özellikleri; Gönderilen makalelerin ciddi bir editöryal süreçten geçtiğini ve hakem değerlendirmesi yapıldığını iddia etmek,[…]