Makaleler

Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başkasının Atanma İşleminin İptali

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, XX Üniversitesi XX Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü’ne doktor öğretim üyesi[…]

Kişiye Özel İlanın İptali Kararı

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2019 tarihli kararına konu davada Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun 27.12.2013 tarih ve 67[…]

Akademisyenin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü’nün Eş Durumundan Devri

…… Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev[…]

Yükseköğretim Disiplin Ceza Soruşturması Usulü

Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu[…]

Yükseköğretim Disiplin Suç ve Cezaları

Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin (…)(2); rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf[…]

Amacı Aşan Fiili Bir Harekette Bulunması Sebebiyle Açılan Soruşturma

Konya BİM – 3. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2019/1095 Karar No.: 2020/47 Karar tarihi:14.01.2020 İSTİNAF YOLUNA[…]

Etik Dışı Davranışları İle Mesleki Onuruyla Oynandığı İddialarıyla İlgili Yargı Kararı

Ankara BİM – 4. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2020/2683 Karar No.: 2020/3060 Karar tarihi:09.12.2020 İSTİNAF BAŞVURUSUNDA[…]

Akademide İfade Özgürlüğü ve Kapsamı

Ankara BİM – 4. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2019/4350 Karar No.: 2020/1679 Karar tarihi:30.06.2020 İSTEMİN ÖZETİ:Yozgat[…]

Denklikte Örgün Eğitim İçin Aranan %70 Devam Şartı

Tarafımızca Makedonya Uluslararası Struga Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan müvekkilin, lisans diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı[…]

Yargı Kararını Uygulamayan YÖK’ün Denklik İşlemi İptal Edildi

Tarafımızca Bosna Hersek Uluslararası Travnik Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olan müvekkilin, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı[…]

Klinik Psikoloji Denkliği Verilmemesine İlişkin Yargı Kararı

Tarafımızca Bulgaristan’da bulunan Sofia St. Kliment Ohridski Üniversitesi’nde “Tezli Klinik ve Danışma Psikolojisi” alanında yüksek lisans eğitimini[…]

Kalış Süresinden Denklik Başvurusunun Reddi

Tarafımızca Makedonya MIT University in Skopje Psikoloji bölümünden mezun olan müvekkilin, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun[…]